Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

  

Terugblik Regionale Ledenvergadering/Lezing in de Polderpoort 26 februari 2020:

De Regionale Ledenvergadering in de Polderpoort te Vlaardingen werd bijgewoond door 56 stemgerechtigde leden, 10 huisgenootleden en 2 leden van het Dagelijks Bestuur in Den Haag, Job Kok en Piet Hein Deiters. Verder was ook Henny Zwaan aanwezig, redactielid van Voeksnieuws en momenteel ook van de werkgroep 70 jaar Voeks.

Het bestuur zag de belangstelling voor deze belangrijke vergadering gelukkig weer toenemen. De agenda werd vlot afgewerkt, de notulen van de RLV van 2019 werden goedgekeurd en door middel van presentaties werd de vergadering geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2020. Het gevoerde algemeen en financieel beleid werd door de vergadering met applaus goedgekeurd. 

Jan Bosman werd door Henny in het zonnetje gezet. Hij heeft gedurende 7 jaar als contactpersoon Welzijnswerk gedaan en nam officieel afscheid. Yvonne den Hoedt nam eveneens afscheid; beide werden verrast met een presentje en een boeket.

Kees Zonneveld nam afscheid als activiteitenleider van de klaverjasclub en werd door Piet Groen verrast met een cadeaubon. Zijn echtgenote kreeg een mooi boeket bloemen.

Verder werden 4 jubilarissen - 10 jaar contactpersoon Welzijnswerk - verblijd met het jubileumgeschenk, zilveren pennen voor Hans van Santen en Karel Kleijn en gouden rozen voor Ada Westerman en Joke van Santen. Helaas was Egbert Mulder verhinderd, hij krijgt zijn jubileumgeschenk later.

Op bestuurlijk niveau werd de herbenoeming van Guus Stoelinga als secretaris door de vergadering bekrachtigd.

Piet Groen nam na 9 jaar afscheid als Coördinator Activiteiten/ 2de penningmeester. Als blijk van waardering voor zijn bijzondere inzet werd hij – op voordracht van het Regiobestuur – door het HB benoemd tot Lid van Verdienste.

Ook kreeg hij een toepasselijk geschenk, een bronzen beeldje uit het atelier van Artihove, aangeboden door het bestuur. Piet Groen wordt opgevolgd door Klara van Noord.

In een kort betoog bracht Hans de toekomst van het bestuur onder de aandacht met betrekking tot opvolging van bestuursfuncties.

Piet Hein Deiters en Job Kok brachten ons op de hoogte van zaken rondom pensioen en financiële zaken.

Henny Zwaan lichtte een tip van de sluier op met betrekking tot de festiviteiten rond het 70-jarig bestaan van Voeks, wat op 26 september in Papendal gevierd gaat worden. Aan het eind van de vergadering bedankte Hans de aanwezigen voor hun komst en zijn medebestuursleden voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.

Na de lunch gaf Herman de Jongste een lezing over Cybercrime, die door de 54 aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Hij vertelde op buitengewoon pakkende wijze en doorspekt met humor over de gevaren die op het internet op de loer liggen. De dag werd afgesloten met een drankje.

fotoknop