Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Achttien geïnteresseerde leden hadden de weg gevonden naar stadshotel- restaurant Van Rossum in Woerden (het voormalig Arsenaal). In dit   prachtige, in oude stijl gerestaureerde gebouw werd koffie gedronken, alvorens onder leiding van een gids van het Gilde aan de wandeling te beginnen. Het middeleeuwse centrum van Woerden is gebouwd op de plaats, waar zich ooit een oude Romeins Castellum bevond. De wandeling ging langs een aantal historische plekken en gebouwen. Door de gegeven uitleg kwamen diverse historische feiten weer tot leven. Na de lunch bij Van Rossum ging een ieder weer huiswaarts, verrijkt met weer wat extra kennis van de rijke historie van onze regio.

(voor verdere informatie over Woerden kan o.a. verwezen worden naar het bijgevoegde PDF document: cultuurhistorische analyse en waardering singel woerden

 foto's van de rondleiding