REGIO HET STICHT

Op dinsdag 19 maart vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 30 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Willem van den Boom en Albert Don.

De vergadering verliep voorspoedig. Het verslag van de vorige RLV werd na een paar “typo correcties” zonder verder commentaar vastgesteld. Na een korte intro door Jac Eekhof leidden Rem Warris, Evert Pater en Peter Meijer de aanwezigen verder door het jaarverslag 2018. Het ledental is, na de toename van vorig jaar, weer afgenomen.

Wegens langdurige afwezigheid van penningmeester André Hartog (wereldreis) gaf waarnemend penningmeester, Rem Warris, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Eric Wijnands bracht verslag uit namens de kascommissie. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge aan het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2019 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

De kascommissie 2019 zal bestaan uit Siets Nieuwenhuizen en Henk Schadenberg.

De bestuurssamenstelling blijft gelijk aan die in 2018.

Tot slot kregen de DB-afgevaardigden het woord.

Willem van den Boom gaf een overzicht van de stand van zaken in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Albert Don gaf een uiteenzetting over de ontwikkelingen rond het welzijnswerk binnen Voeks.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Willem en Albert de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten met een presentatie door Joop Logtenberg over Shell reclame uitingen en zijn gigantische verzameling miniatuur Shell voertuigen.

VN05 2019 RN Het Sticht RLV Willem van den Boom legt uit over pensioenenjpgVN05 2019 RN Het Sticht RLV4

Meer foto's RLV