Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 11 juni werd een bezoek gebracht aan het Muiderslot. Na de ontvangst werden we rondgeleid door de vertrekken die in de Gouden Eeuw een belangrijke plaats innamen met als hoofdpersoon de schrijver P.C. Hooft.
Na de lunch was het de beurt aan ons regiolid Nannette, die ons door door de tuinen van het slot, de Warmoeshof en de Kruidhof, dirigeerde en daarbij uitgebreid over de gang van zaken vertelde.  Na een wandeling rond het slot kon een ieder nog op eigen gelegenheid enkele andere delen van het slot bekijken. Mede door het prachtige weer een zeer geslaagde dag.

Muiderslot 1

Klik op de foto voor meer.