Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

In het inmiddels voor de meesten van ons bekende restaurant Robert waren dit jaar 35 Voeks leden samen gekomen voor een gezellig kerstdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje werden oude contacten aangehaald en nieuwe gemaakt. Peter Meijer trad op als ceremoniemeester. Het menu was uitstekend en passend bij het seizoen. Tussen de gangen door werden gedichten voorgedragen door Ernie van der Kooi en Trudy Fijn van Draat, terwijl tot slot, ook al weer traditiegetrouw, Henk Fijn van Draat de aanwezigen met zijn toespraak nog wat ter overdenking meegaf. Ook werd een speciaal dankwoord uitgesproken richting Evert Pater, die niet aanwezig kon zijn, maar wel het Kerstdiner had georganiseerd. De zeer geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met koffie en een “petit grand dessert”.

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner gedachtenwisselingen tijdens het apperitief

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Henk Fijn van Draat tijdens zijn toespraakHet Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Ernie vd Kooi draagt een gedicht voormeer foto's

Dertig geïnteresseerde toehoorders kregen van Rob Walrecht een op to date blik op ons zonnestelsel, wat voor velen een openbaring was. De verhouding van de massa’s van de hemellichamen, de dimensies, de enorme leegte, de vormingsgeschiedenis, het passeerde allemaal de revue. De meest recente informatie, met veel fotomateriaal van satelliet missies naar de buitenste gebieden van ons zonnestelsel ( dwergplaneten Pluto en Ceres) werd gepresenteerd. Verrassend was de zich recent ontwikkelende hypothese, dat er nog een negende planeet moet zijn waarnaar nu intensief wordt gezocht. Overladen met informatie bleef voor velen het gevoel, dat veel zaken betreffende het heelal ons begrip en voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Het Sticht 08 11 2016 Lezing Rob Walrecht Het ZonnestelselMeer foto's

Dinsdag 11 oktober werd een bezoek gebracht aan het Utrechtse “DOMunder”. Aangezien de ondergrondse tentoonstellingsruimte beperkt is, was het aantal bezoekers gelimiteerd tot twintig. Hierdoor moesten een aantal belangstellende leden teleur gesteld worden en had evenementen coördinator Evert Pater zelfs zeer genereus zijn plek in de groep opgeofferd.

Na de koffie met gebak bij stadskasteel Oudaen werd eerst het bezoekerscentrum van DOMunder bezocht. Hier nam onze gids, Frank Kaiser, ons aan de hand van een serie plattegronden in sneltreinvaart door de geschiedenis van wat nu het hart van Utrecht is. Ook werd uit de doeken gedaan welke ontwikkelingen de wetenschap der archeologie in de laatste 100 jaar heeft doorgemaakt. Vervolgens werden we door de ondergrondse tentoonstellingsruimte, bestaande uit 2 opgravingssleuven, geleid en konden met eigen ogen 2000 jaar geschiedenis in de vier meter diepe hoge wanden aanschouwen.

De dag werd afgesloten met een lunch bij Oudaen.

Het Sticht 11 10 2016 Gereed om naar DOMunder te gaan

Meer foto's

Twintig trouwe leden hadden de tropische hitte getrotseerd en waren naar fort Vechten gekomen. Na eerst uitgebreid van koffie en gebak te hebben genoten werd de rondleiding onder leiding van een kundige gids van Staatsbosbeheer aangevangen. Het omstreeks 1870 gebouwde fort (deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie) beslaat een groot oppervlak met diverse, in die tijd bomvrije ruimtes (welke ook nog een heerlijk koel waren). Volgend op een duidelijke uiteenzetting over de gedachtegang achter de waterlinie en de opzet en vormgeving van het fort, werd nog stil gestaan bij de plaats van het fort tijdens de Duitse inval aan het begin van de tweede Wereldoorlog. Na de rondleiding was er nog tijd voor een kort bezoek aan het museum in het fort, waarna bij de Wapen van Bunnik nog een heerlijke broodjesmaaltijd werd genuttigd.

Het Sticht 11 12 2016 Fort Vechten 1

 Meer foto's

Dinsdag 14 juni verzamelden zich 22 mensen voor een excursie met de “Blauwe Bever” op de Neder-Rijn,. Opstapplaats was de Blauwe kamer, een uiterwaardengebied tussen Rhenen en Wageningen. Het uitzicht vanaf de boot op de Grebbeberg was uniek. Na ca. een uur varen werd aangelegd in de Palmerswaard, een natuurgebied dat grenst aan de Utrechtse Heuvelrug.   Onze gids maakte ons wegwijs in de verscheidenheid aan flora die hier groeit en fauna die hier leeft. Na een uur rondwandelen werd de terugvaart ondernomen. De excursie werd de lunch genoten in het koetshuis van huis Amerongen, afsluiting van een leerzame dag!

Excursie Blauwe Bever 1

Op dinsdag 10 mei kwamen 22 liefhebbers naar Den Bosch voor een uitgebreid excursie programma.

Om goed voorbereid aan de stadsrondvaart te kunnen beginnen werd eerst bij restaurant Carras Bites een Bossche Bol genuttigd. De rondvaart door de deels overkluisde rivieren, die door de stad lopen, was voor velen een openbaring. Na een heerlijke en gezellige lunch in het historische restaurant ’t Keershuys kon aan de stadswandeling worden begonnen. Onder aanvoering van onze speciale gids, Gert van Duren, werden we door een deel van de oude stad gevoerd en naar plekjes gebracht, die de argeloze wandelaar links zou laten liggen. Er was uitgebreid gelegenheid om nader toelichting op interessante zaken te krijgen. Na een bezoek aan de St. Jan werd deze zeer geslaagde dag afgesloten.

 

Het Sticht VN78 2016 Aan de Bossche BollenHet Sticht VN78 2016 Explicatie tijdens de stadswandeling

meer foto's