Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Terugblik Excursie Hermitage Amsterdam, Hollanders van de Gouden Eeuw

Dinsdag 10 november kwamen 17 liefhebbers naar de Hermitage in Amsterdam voor een bezoek aan de schilderijen tentoonstelling ”Hollanders van de Gouden Eeuw”, een schitterende verzameling van met name schuttersstukken en groepsportretten. Het met humor doorspekte audiocommentaar bracht de schilderijen op een onverwachte manier tot leven. Uiteraard werd het geheel omlijst met koffie en een goede lunch, zodat ook voldoende tijd was de onderlinge contacten te onderhouden.

Het Sticht VN 1 2016 Excursie Hermitage Henk Fijn van Draat aandachtig kijkend

 

Terugblik Excursie Waterloopbos

Op 8 september verzamelden zich 21 liefhebbers voor een excursie naar het Waterloopbos. Vooraf werd de koffie genoten in het restaurant van museum Schokland. In het Waterloopbos, dat nu onder beheer van Natuurmonumenten staat, werd een wandeling van 1½ uur gemaakt door mooie, zich steeds verder ontwikkelende natuur en langs restanten van oude waterloopkundige proefopstellingen. Het geheel heeft zich ontwikkeld tot een bos met vennen en beekjes. Terug bij museum Schokland kwam, na een heerlijke broodjeslunch, nog de geschiedenis van het eilandje Schokland aan de orde. Door middel van een film en een tentoonstelling van vele bodemvondsten werd onze kennis van dit stukje Zuiderzee historie flink bijgespijkerd.

VN 11 12 2015 RN Het Sticht Waterloopbos 1

VN 11 12 2015 RN Het Sticht Waterloopbos 2

Terugblik Pont van het Landschap

Op dinsdag 9 juni werd een bezoek gebracht aan het Kromme Rijn gebied, een fraai stuk natuur van het Utrechts landschap tussen Bunnik en Utrecht. De dag begon In het bezoekerscentrum Nienhof. Hier werd voor de 35 bezoekers uitleg gegeven over het landschap en een video liet de ontwikkeling van het Kromme Rijn gebied zien, door de eeuwen heen.

Daarna werd er onder leiding van een gids en een schipper een vaarexcursie gemaakt over een deel van de Kromme Rijn. De excursie werd afgesloten met een lunch in Bunnik.

De opkomst was buitengewoon, de sfeer was uitstekend en de lunch voortreffelijk, kortom het was een perfecte dag.

Kromme Rijn pont

Kromme Rijn Boerderij

Op 12 mei, een prachtige dag om een museum te bezoeken, werd een bezoek gebracht aan slot Loevestein. Na de ontvangst werd de groep, onder leiding van een in oud kostuum gestoken gids, rondgeleid door het slot. De gids vertelde boeiende verhalen over het slot en de mensen die er gewoond, gewerkt en gevangen gezeten hebben. Na de rondleiding was er een lunch, die zeer geanimeerd verliep. Na een geslaagde dag keerde een ieder weer tevreden huiswaarts.

Lees meer...

Op dinsdagmiddag 14 april stond in Champ’Aubert een voordracht over het Mauritshuis en Shell op het programma. Deze presentatie werd verzorgd door Bob van Wingerden, een voormalig Shell collega, die na zijn pensionering zich heeft bezig gehouden met de technische aspecten met betrekking tot restauratie van schilderijen in het Mauritshuis. Zevenentwintig toehoorders luisterden geboeid naar de door Bob met veel enthousiasme gebrachte uiteenzettingen.
Shell is hoofdsponsor en technisch partner van het Mauritshuis. Tijdens de presentatie zette Bob uiteen wat de achtergrond en de inhoud van het technisch partnerschap omvat. Hij vertelde over aanpak en doelstellingen en legde op begrijpelijke wijze uit welke  technieken worden toegepast. Aan de hand van veel beelden werden de uitdagingen bij de restauratie van het Pellegrini ensemble in de Gouden Zaal aanschouwelijk gemaakt. Ook werden de resultaten, die geboekt zijn, samengevat. In aansluiting hierop werden nog een aantal schilderijen van Jan Steen getoond, waarbij onderzoek gedaan wordt om meer te weten te komen over zijn ontwikkeling als schilder, datering van zijn schilderijen en de relatie tot zijn tijdgenoten.

Wingerden

Op 10 maart 2015 werd in Champ’Aubert een voordracht gegeven door Ewald Breunesse met als onderwerp Energie transities. De 28 toehoorders werd, aan de hand van de Shell scenario’s, een toekomst beeld geschetst van de ontwikkeling van energieconsumpties, wereldwijd als ook in Nederland. Duidelijk werd, dat de richting, waarin deze ontwikkelingen gaan nog niet uitgekristalliseerd is en ook per regio sterk kan verschillen. Ook Shell ontwikkelt, aan de hand van zich voltrekkende veranderingen, ideeën, hoe zich verder te positioneren en waar de toekomstige bedrijfskansen zullen liggen. Het was jammer, dat door tijdgebrek de presentatie wat moest worden ingekort. Het onderwerp en de presentator deden ons verlangen naar nog meer interessante informatie.

Ewald