Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Drieënveertig Voeks leden waren naar restaurant “Lage Vuursche” gekomen voor het zeer geanimeerd verlopen Kerstdiner. Evert Pater had een weldoordachte tafelschikking geregeld, terwijl Peter Meijer en Rem Warris zorgden voor de entr’actes tussen de gangen. Al met al een gezellige en heerlijke avond, waarbij weer contacten werden gelegd of hernieuwd.

Foto's kerstdiner

Op dinsdag 13 november waren 27 geïnteresseerde leden naar Driebergen gekomen voor een lezing door mr. drs. A.C.C. (Ton) Cats onder de titel “Cats over Cats”.

Aan de hand van foto´s van huizen, waar Jacob Cats gewoond zou hebben, afbeeldingen van standbeelden, schilderijen en een aantal van zijn literaire werken werden we door het rijke en veel omvattende leven van de dichter, jurist en raadspensionaris geleid.

Dankzij de grote detailkennis en vertelstijl van Ton Cats kwamen veel onbekende maar interessante zaken aan de orde. Al met al een zeer boeiende lezing, waarvoor Ton Cats dan ook terecht door Evert Pater van harte werd bedankt.

 

VN01 2019 RN Het Sticht Lezing Cats over Cats Evert Pater dankt Ton CatsjpgVN01 2019 RN Het Sticht Lezing Cats over Cats Het vingertje van Ton Cats

 

Meer foto's

 

Op dinsdag 12 juni verzamelden 21 leden en partners zich in restaurant De Jonge Haan in Hilversum gelegen naast hede voormalige AVRO-studio. Na de koffie/thee met gebak werd de korte wandeling naar hetRaadhuis ondernomen. Daar werden wij ontvangen dooronze gids, waarna we het gebouw binnen gingen. Het Raadhuis van Hilversum is één van beroemste gebouwen in Nederland. Architect was Willem Marinus Dudok, directeur Publieke Werken in Hilversum. Tijdens de rondleiding werd uitvoerig stilgestaan bij de betrokkenheid van Dudok, die zich tot in de kleinste details van het gebouw, opgetrokken met speciaal voor dit gebakken stenen. Ter afsluiting werd de toren beklommen, met een fascinerend uitzicht over Hilversum.

Vervolgens de wandeling terug naar  De Jonge Haan, waar deze activiteit werd afgesloten met een goed verzorgde lunch.

 

H sum 1H sum 2

H sum 3

 

Meer foto's

 

 

 

Tweeënveertig leden en overige belangstellenden luisterden op 10 april geboeid naar Herman de Jongste, die een zeer begrijpelijke en onderhoudende uiteenzetting gaf over diverse vormen van Cybercrime.
Herman wees een ieder op een aantal acties ter preventie, welke in voorkomende gevallen veel narigheid kan voorkomen. Begeleid door een enthousiast applaus bood voorzitter Jac Eekhof aan Herman een attentie aan als dank voor het interessante betoog.

IMG 0028
Meer foto's