Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks brochure

Extra informatie:

Voeks kent de volgende categorien leden:

  • Gewone leden.
    Leden met een ingegaan pensioen bij SSPS of SNPS
    (Inclusief achtergebleven partners).
  • Aspirant leden.
    Leden met een nog niet ingegaan pensioenrecht  maar wel uitdienst bij Shell.

Voeks reglementen

Contributie

  • De jaarcontributie bedraagt € 20,-  (betaling via inhouding op de pensioen uitkering van januari, of via een factuur per e-mail).
  • In het jaar van aanmelding is geen contributie verschuldigd.

 

naar het aanmeldformulier