Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO HAARLEM/ALKMAAR

Regio Haarlem/Alkmaar Welzijn introductie

  Contact persoon: Elso Pot 
e-mail: welzijnswerk-haarlemalkmaar@voeks.nl 
telefoon: 06-50403906

 

 

 

 ElsoPot

  

Doelstelling van het VOEKS welzijnswerk:

Het vrijwillige Welzijnswerk van VOEKS heeft als doelstelling aandacht geven aan alle leden van VOEKS, maar vooral aan diegenen, die, ongeacht hun leeftijd, ziek en/of eenzaam zijn, rouwen of minder mobiel zijn. Het accent ligt op het "aanwezig zijn" waarbij signaleren en mogelijk verwijzen van groot belang zijn. Voor de continuïteit in het werk is registratie van de signalering noodzakelijk. Voor het bevorderen van Welzijn is regelmatig contact met zoveel mogelijk dezelfde contactpersoon een voorwaarde

Alles over het welzijnswerk leest u in het Groene Boekje

Welzijnswerk is één van de unieke kanten van VOEKS. Het is in het leven geroepen om gepensioneerden van Shell die lid zijn van VOEKS aandacht te geven als zij daaraan behoefte hebben. VOEKS heeft in elke regio een welzijnscoördinator. Voor de uitvoering van het welzijnswerk is de regio onderverdeeld in rayons, waarin één of meer contactpersonen actief zijn.

De contactpersoon fungeert als luisterend oor, vooral waar sprake is van eenzaamheid, rouw of verdriet. Ook probeert hij zover mogelijk en wenselijk een wegwijzer te zijn naar instanties voor hulpverlening. Uiteraard zijn discretie en terughoudendheid begrippen die het werk karakteriseren. Maar ook 'normaal' contact met een oud-collega is een aspect wat door de leden erg op prijs wordt gesteld. Ook in onze regio is een groep enthousiaste vrijwilligers actief die de functie van 'contactpersoon' hebben. 

Zoals bij alle vrijwilligerswerk ontstaan ook hier wel eens vacatures.

Met vreugde kan worden gemeld dat de vacatures die in de rayons Aerdenhout 1 en Enkhuizen/Medemblik/Zwaagdijk waren ontstaan per 1 januari 2021 weer zullen zijn ingevuld.