Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Regio Haarlem/Alkmaar Welzijn introductie

  Contact persoon: Elso Pot 
e-mail: welzijnswerk-haarlemalkmaar@voeks.nl 
telefoon: 06-50403906

 

 

 

 ElsoPot

  

Doelstelling van het VOEKS welzijnswerk:

Het vrijwillige Welzijnswerk van VOEKS heeft als doelstelling aandacht geven aan alle leden van VOEKS, maar vooral aan diegenen, die, ongeacht hun leeftijd, ziek en/of eenzaam zijn, rouwen of minder mobiel zijn. Het accent ligt op het "aanwezig zijn" waarbij signaleren en mogelijk verwijzen van groot belang zijn. Voor de continuïteit in het werk is registratie van de signalering noodzakelijk. Voor het bevorderen van Welzijn is regelmatig contact met zoveel mogelijk dezelfde contactpersoon een voorwaarde

Alles over het welzijnswerk leest u in het Groene Boekje