Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Zuiden

Doelstelling en aanpak

Een van de activiteiten die VOEKS ontwikkelt voor de leden is het welzijnswerk. In elke regio is een groep vrijwilligers actief die een deel van hun vrije tijd besteden aan dit werk. In regio Het Zuiden is dit een groep van 31 dames en heren die worden begeleid door een regionaal coördinator. Zij bezoeken met name oudere leden en hun partners. 

Het vrijwillige Welzijnswerk van VOEKS heeft als doelstelling aandacht geven aan alle leden van VOEKS, maar vooral aan diegenen, die, ongeacht hun leeftijd, ziek en/of eenzaam zijn, rouwen of minder mobiel zijn. Het accent ligt op het aanwezig zijn waarbij signaleren en mogelijk verwijzen van groot belang zijn. 

De eerste keer dat men wordt bezocht is meestal ter gelegenheid van de 75e verjaardag. Deze kennismaking gaat voor de leden gepaard met een feestelijk glas, gesierd met het VOEKS logo. Vanaf de 80e verjaardag is het de bedoeling dat men op jaarlijkse basis wordt bezocht. Te allen tijde kan het lid of de partner, aangeven al dan niet prijs te stellen op bezoek. Elk jaar rond Kerstmis worden de 80-plussers ook bedacht met een Kerstattentie. Uiteraard zijn wij als regio voortdurend op zoek naar extra mensen om ons te helpen bij dit werk.

Mocht u als lezer geinteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met de coördinator Welzijnswerk Jos Vriens. (tel. 0165-854748)

Contactpersonen - regio en postcode    
     
Dordrecht en het eiland van Dordrecht    
3310 - 3335 Sam Wytema 078-6134733
Land van Altena    
4204 - 4288 Marjan Pegman 0162-434393
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland (oost)    
4300 - 4324 Corry Hartog 0111-484170
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland (west)    
4325 - 4328 Diny van Gogh 0111-653279
Walcheren    
4330 - 4380 Cees de Wee 0113-221712
Zeeuwsch Vlaanderen    
4501 - 4569, 4585 Jan Smeele 0032476567978
Zuid-Beveland    
4401 - 4481, 4484 - 4499 Leen van Zon 0113-270144
Bergen op Zoom noord en centrum    
4611 - 4614, 4661 Wil Gorissen 0167-540730
Bergen op Zoom Oost    
4615 - 4625 Hans Postma 0165-555980
Gebied ten zuiden van Bergen op Zoom    
4631 - 4645, 4724 - 4725 Wiebe de Boer  0165-556363
     
Roosendaal met omgeving    
4650 - 4651, 4655 Will Gorissen  0167-540730
4656 - 4659, 4662 - 4663    
4670 - 4671, 4675    
4690 - 4691, 4693 - 4699    
     
4707 - 4708,4709 Hans Postma 0165-555980
     
4700 - 4706, 4715, 4735 Wiebe de Boer 0165-556363
Etten-Leur met omgeving    
4711 - 4714, 4741 - 4744 Rick Lodewijk 076-5412360
4841, 4871 - 4891    
Oudenbosch met omgeving    
4731, 4758, 4793 - 4797 Ben en Annie Heeren 076-5040506
Zevenbergen met omgeving    
4759 - 4791, 4926 - 4927 Peter van Dokkum 0168-327811
Breda met omgeving    
4811, 4814, 4816 - 4817, Henk van der Maaten  076-5932204
4822 - 4827, 4845, 4847    
4911, 5101 - 5104    
     
4812 - 4813, 4818 - 4819 Gerrit de Graaf 076-8874225
4834, 4837, 4835    
4838, 4839, 4851 - 4854    
Oosterhout met omgeving    
4901 - 4908 Marjan Pegman 0162-434393
     
4844, 4921, 4931 - 4944 Marjan Pegman 0162-434393
     
Tilburg met omgeving    
5051 - 5055, 5091 - 5095 Els Cornelissen 0161-455631
5111, 5121 - 5131    
     
5011 - 5050, 5056 - 5090 Wolf Beekman 0411-622854
     
5141 - 5175 Hans en Gerian Ammerlaan 0416-282507
's-Hertogenbosch met omgeving    
5480 - 5492 Thjeu Drost 073-6142105
5211 - 5223, 5225 - 5231    
5234, 5238 - 5240, 5242    
5245 - 5247, 5249 - 5250    
5258 - 5283, 5296 - 5298    
     
5224, 5232 - 5233, Hans en Gerian Ammerlaan 0416-282507
5235 - 5237, 5241    
5243 - 5244, 5248, 5251    
5253    
Eindhoven met omgeving    
5501 - 5583, 5683 - 5689 Hans Cusell 013-8509545
     
5612 - 5654, 5690 - 5694 Hinderkien de Rooij 0499-473398
5658    
Oss met omgeving    
5341 - 5397 Anne-Lies Overtoom 0413-287686
5479    
6601 - 6652    

 

   
Oosten van Noord Brabant
 
 
54xx - 57xx - 59xx
Jean en Joke Thomsin
040-2411312
 
 
 
Noord en Midden Limburg
 
 
60xx - 65xx
Joep Siepers
045-5743103
 
 
 
Zuid Limburg regio Maastricht
 
 
61xx - 63xx
Ton Kloth
043-3061034