Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO LEIDEN

Welzijn

Welzijnswerk is één van de unieke kanten van Voeks.

Doelstelling.
Het Voeks welzijnswerk heeft ten doel aandacht te besteden aan oudere Voeksleden en aan alle Voeksleden, ongeacht leeftijd, die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn. Het is voor velen prettig te merken, dat er iemand is die - vanuit de oude banden met het werk - tijd en aandacht voor je heeft.
Het Welzijnswerk wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste Voeks vrijwilligers die de functie “Contactpersoon” hebben. De “Contactpersonen” zijn allen vrijwilligers, (partners van) gepensioneerde Shell-employés, die een deel van hun tijd willen besteden aan het onderhouden van contacten met Voeksleden. Het zijn dus geen beroepskrachten. Hun werk is aanvullend op de activiteiten van officiële instanties waarnaar zij indien nodig doorverwijzen. Uiteraard zijn discretie en terughoudendheid begrippen die het werk karakteriseren.

De coördinator voor het Welzijnswerk in de regio Leiden is:
Leny de Graaf-Wijsman, tel. 0252 21 61 39,
Voor vragen en opmerkingen over het welzijnswerk kunt u met haar contact opnemen of met uw bekende contactpersoon.

De eerste keer dat men wordt bezocht is meestal ter gelegenheid van de 75e verjaardag. Deze kennismaking gaat voor de leden gepaard met een feestelijk glas, gegraveerd met het Voeks logo. Ook de partners worden bezocht met een kleine attentie. Vanaf de 80e verjaardag is het de bedoeling, indien men het op prijs stelt, dat men op jaarlijkse basis wordt bezocht. Elk jaar rond Kerstmis worden de 80-plussers ook bedacht met een Kerstattentie.
In de regio Leiden wordt er ook aandacht besteed aan een 40-, 50- jarig huwelijk en elk 5 jaar daarna. Indien u dit heugelijk feit met ons wilt delen, geef dan even uw huwelijksdatum door aan de regionale ledenadministratie of contactpersoon.

Wilt u meer informatie over de inhoud en organisatie van het Voeks welzijnswerk, kijkt u dan op het landelijke web www.voeks.nl, afdeling welzijn of neem contact op met Leny de Graaf-Wijsman.

Om de bezoeken ongeveer gelijk over de contactpersonen te verdelen, is onze regio verdeeld in de volgende rayons.

Rayon Postcodegebied/plaats
ten Noorden, Westen, Zuiden van Alphen a/d Rijn 6c  2411 t/m 2771
Alphen a/d Rijn en Woubrugge 6b 2403 t/m-2408, 2481
Alphen a/d Rijn en West hiervan 6a 2371 t/m 2402
Bollenstreek Oost 8a De Kaag, Sassenheim, Voorhout, Warmond
Bollenstreek West 8b De Zilk/Katwijk/Noordwijk/ Noordwijkerhout, Rijnsburg
Bollenstreek Noord 8c Hillegom, Lisse
Bijzondere leden 9 Donateurs, Buitenleden e.d.
Leiden/Merenwijk 4a 2312 t/m 2318
Leiden/overig 3 2311, 2321 t/m 2334
Leiderdorp 4b 2351-2253
Oegstgeest 5a 2341t/m 2343 EH
Oegstgeest 5b 2343
Oegstgeest 7 Oegstgeest Noord/ Haaswijk
Voorschoten 0 2250/2251
Voorschoten 1 2252, 2254
Voorschoten 2 2253