banner 5 2 1200px rounded v2


De Stichting SMS is een vangnet om in uitzonderlijke, individuele gevallen (hardship), op sociaal-medische gronden een financiële tegemoetkoming te geven voor gemaakte ziektekosten die elders niet te declareren zijn. De Stichting kent een Commissie SMS die individuele verzoeken beoordeelt op sociaal-medische gronden, waarbij vooral de financiële omstandigheden in aanmerking worden genomen.

Belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming zijn:

  • Shell-gepensioneerde of -medewerker op lokale (bruto)arbeidsvoorwaarden in Nederland (en gezinsleden), die deelneemt aan de collectieve Shell-ziektekostenverzekering met ten minste 3 sterren voor het aanvullende pakket ziektekosten en 2 sterren voor het aanvullend pakket tandartskosten.
  • Medische of medisch gerelateerde kosten die niet onder een van de verzekeringspakketten van de collectieve verzekering vallen. Tevens dient een tegemoetkoming onder de standaard-coulanceregeling van de collectieve verzekering uitgesloten te zijn.
  • Wettelijke eigen bijdragen worden niet vergoed.
  • Er dient een overzicht van de (gezamenlijke) inkomsten te worden meegezonden; die zal de coulancecommissie bij
    de beoordeling een inkomensgrens hanteren (nu maximaal € 50.000 per jaar).

Een SMS-aanvraagformulier kan worden verkregen bij:

Stichting Sociaal Medisch Steunfonds
p/a Shell Nederland B.V.
HRD-X
Postbus 444
2501 CK Den Haag.

Extra informatie.

Shell Nederland B.V. heeft besloten het Sociaal Medisch Steunfonds (SMS) per 1 juli 2019 op te heffen.

De reden voor het opheffen van het SMS is dat het aantal aanvragen aan het SMS in de laatste jaren sterk is afgenomen. Daarnaast zijn er inmiddels ook een aantal alternatieve regelingen die door de overheid worden aangeboden. Het besluit tot het opheffen van het SMS wordt door de Centrale Ondernemingsraad van Shell gesteund.

SMS aanvragen ingediend vóór 1 juli 2019 worden op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Later ingediende aanvragen worden niet meer behandeld; de aanvragers krijgen daarover bericht van het HR secretariaat Shell Nederland.