banner 5 2 1200px rounded v2


SMS niet meer beschikbaar.

Shell Nederland B.V. heeft besloten het Sociaal Medisch Steunfonds (SMS) per 1 juli 2019 op te heffen.

De reden voor het opheffen van het SMS is dat het aantal aanvragen aan het SMS in de laatste jaren sterk is afgenomen. Daarnaast zijn er inmiddels ook een aantal alternatieve regelingen die door de overheid worden aangeboden. Het besluit tot het opheffen van het SMS wordt door de Centrale Ondernemingsraad van Shell gesteund.

SMS aanvragen ingediend vóór 1 juli 2019 worden op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Later ingediende aanvragen worden niet meer behandeld; de aanvragers krijgen daarover bericht van het HR secretariaat Shell Nederland.