REGIO DEN HAAG

banner regio denhaag 1 rounded

Het Welzijnswerk van Voeks is destijds in het leven geroepen om gepensioneerden van Shell die lid zijn van Voeks aandacht te geven als zij daar behoefte aan hebben. Dit Welzijnswerk wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers die binnen Voeks de functie “contactpersoon” hebben. De contactpersoon fungeert als luisterend oor, vooral in situaties waar sprake is van eenzaamheid, rouw of verdriet, en zover als mogelijk of wenselijk is, als wegwijzer naar instanties voor hulpverlening. Discretie en terughoudendheid worden uiteraard geboden. 

Voor meer informatie klik hier