Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO TWENTE

header2


Welzijn:

Coordinator:

Ruud Huisman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.            

telefoon: 06-22392479

Welzijnswerk.

Doelstelling van het VOEKS welzijnswerk:

Het vrijwillige Welzijnswerk van VOEKS heeft als doelstelling aandacht geven  aan alle leden van VOEKS, maar vooral aan diegenen, die, ongeacht hun  leeftijd, ziek en/of eenzaam zijn, rouwen of minder mobiel zijn.

Het accent ligt op het “aanwezig zijn” waarbij signaleren en mogelijk verwijzen van groot  belang zijn.

Voor de continuïteit in het werk is registratie van de signalering noodzakelijk. Voor het bevorderen van Welzijn is regelmatig contact met zoveel mogelijk dezelfde contactpersoon een voorwaarde.

Eén van de activiteiten die Voeks ontwikkelt voor de leden is het welzijnswerk. In elke regio is een groep vrijwilligers actief die een deel van hun vrije tijd besteden aan dit werk. In regio Twente is dit een groep van 13 dames en heren die worden begeleid door een regionaal coördinator. 

Zij bezoeken met name oudere leden en hun partners. Deze bezoeken hebben meestal een ontspannen karakter, omdat ze worden afgelegd ter gelegenheid van een verjaardag of een huwelijksjubileum. Maar ook in geval van ziekte of rouw zal de contactpersoon, na overleg, een bezoek brengen. Tijdens het bezoek wordt er geïnformeerd naar het welzijn van de bezochte en ingeval van vragen of problemen fungeert de contactpersoon als wegwijzer naar instanties die werkelijke hulp kunnen verlenen. Deze kan ook verwijzen naar professionele hulp, vaak van gemeentelijke instanties en diensten. Ook wordt hulp geboden bij problemen met de ziektekostenverzekering indien nodig. Een contactpersonen kan mensen die vragen of problemen hebben met de verzekering daadwerkelijke hulp bieden. Meer informatie vindt u onder de kop Bestuur in deze website.

Er zijn vacatures voor:

  • • Contactpersonen

Het welzijnswerk binnen Voeks is in het leven geroepen om leden, die daaraan behoefte hebben, aandacht te geven. Het accent van het welzijnswerk ligt op betrokkenheid in algemene zin, maar vooral in situaties waar sprake is van eenzaamheid, rouw of verdriet. Dit (vrijwilligers)werk wordt gedaan door een contactpersoon.

De regio Twente is een groot gebied en derhalve opgedeeld in 16 rayons met elk ongeveer 10 tot 30 leden. Het heeft onze voorkeur voor ieder rayon een beschikbare contactpersoon te hebben.

De belangrijkste activiteiten van de contactpersoon zijn het bezoeken en/of contact onderhouden met leden:

  • • rond hun 75e verjaardag (met de overhandiging van een jubileumglas),
  • • van 80 jaar en ouder (minstens één keer per jaar),
  • • die ziek zijn of rouwen (ongeacht leeftijd)

In alle gevallen wordt van tevoren een afspraak gemaakt. Het Voeks-lid is uiteraard vrij om aan te geven geen prijs te stellen op bezoek.

Alle door de contactpersoon gemaakte kosten (o.a. voor aankoop van attenties en kaarten) worden vergoed evenals de gemaakte reiskosten. Ondersteuning wordt gegeven door de coördinator en collega-contactpersonen. Jaarlijks worden voor contactpersonen motivatie- en themadagen georganiseerd.

We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilliger kan een Voeks-lid zijn, maar ook een partner, die belangstelling heeft om dit zo belangrijke en unieke werk te doen. Omdat het aantal te bezoeken leden per jaar niet hoog is en flexibiliteit mogelijk is in het maken van afspraken, hoeft dit vrijwilligerswerk niet belastend te zijn. Bestaande contactpersonen, zowel in de regio Twente als landelijk, ervaren dit werk als zeer gewaardeerd en blijven daardoor meestal tot op hoge leeftijd actief.